Visie en missie Rijko 20/12/2020 - 20/12/2030

Rijko bestaat 30jaar en met deze vernieuwde visie en missie willen we de identiteit van de RIJKO vastleggen voor het komende decennium. In korte lijnen geeft het de ‘bestaansrechts’ van de vereniging weer en wat we doen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast willen we meegeven hoe we willen groeien op sportief en extra sportief vlak en hoe we waarde kunnen toevoegen aan de vereniging. #togetherforrijkokorfbal#wearerijko

Vragen kan U steeds richten aan Rijko@korfbal.be

Sportieve korfbalgroeten

Bestuur, jeugdbestuur en sportieve cel Rijko