Wat is de ‘Club van 50’ ?

De ‘Club van 50’ bestaat uit vijftig deelnemers die jaarlijks € 50,-- ter beschikking stellen van de club.

De leden van deze club kiezen jaarlijks zelf een doel waarbij er voor de leden van korfbalvereniging Rijko iets verwezenlijkt wordt (bijv. nieuw meubilair, extra ballen, elektronisch scorebord, speeltuig…).

Het bedrag van € 50,-- wordt op een aparte rekening geboekt en zal buiten de begroting van de club blijven. Rekeningnummer : IBAN BE42 8637 0163 3954, BIC SPAABE22, deze rekening zal echter wel onder toezicht van de penningmeester beheerd worden.

Wie kan er lid worden van de ‘Club van 50’ ?

Iedereen die de leeftijd van 18 jaar (of ouder) heeft. Het is mogelijk om individueel of als koppel deel te nemen.

Bij meer dan 50 inschrijvingen zal er worden bekeken of de club uitgebreid zal worden en/of er een tweede ‘Club van 50’ inschrijvers wordt opgericht.

Hoe word ik lid van de ‘Club van 50’ ?

Men wordt lid door het inschrijvingsformulier in te vullen en ondertekend te mailen naar rijko@korfbal.be of af te geven aan iemand van het bestuur. Het inschrijvingsformulier kan je downloaden op www.rijko-korfbal.be of vragen aan iemand van het bestuur. Vervolgens schrijf je € 50,-- over op volgend rekeningnummer IBAN BE42 8637 0163 3954, BIC SPAABE22, met vermelding van Club van 50 + naam van het lid.

Duur van het lidmaatschap van de ‘Club van 50’ ?

Het lidmaatschap duurt 1 jaar, telkens van 1 juli t/m 30 juni. Inschrijven kan gedurende het ganse jaar! Lidmaatschap beëindigen voor 31 mei.

Hoe worden de leden van de ‘Club van 50’ geïnformeerd ?

De leden worden via e-mail en/of de website (nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Diegenen die geen e-mail hebben zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden.

Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald ?

Jaarlijks zal er in juni een bijeenkomst georganiseerd worden waar alle deelnemers van de ‘Club van 50’ voor uitgenodigd zullen worden. Ruim voor deze bijeenkomst zal er aan alle deelnemers gevraagd worden om een bestedingsdoel aan te geven. Vervolgens zal er een rangschikking opgemaakt worden van de 3 meest voorkomende doelen. Op de bijeenkomst in juni zal dan door de leden gestemd worden op deze 3 doelen, om zo te bepalen welk doel dat jaar uitgevoerd gaat worden. Mocht er echter een jaar zijn dat men geen doel kan aangeven, dan zal het jaarbedrag blijven staan voor het volgende jaar.

Extra’s voor deze leden :

  • - maandelijks ontvangst van clubblad per e-mail.
  • - ontvangst van 1 zaalabonnement , gratis toegang tot alle wedstrijden.
  • - steeds de ledenprijs betalen bij activiteiten.

Welke doelen werden reeds gesponsord :

  • uitrusting keuken : vriezer, inoxwerktafel, soepmixer, vliegenraam
  • extra bergruimte voor sportzakken kleedkamers
  • ballen en klein trainingsmateriaal
  • sfeerverlichting kantine
  • bijdrage kunstgrasproject Rijko
  • ......

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via rijko@korfbal.be

Dank voor uw deelname

 

Joris Bruyns
Voorzitter Rijko KC