Vandaag biedt de wedstrijd op H&M de ideale gelegenheid om de minder glorieuze match tegen Sikopi uit te wissen. Dat het geen walk-over zou worden zoals op het eind van vorig seizoen dat was vooraf geweten. We mochten ons aan meer intensief weerwerk verwachten van de thuisploeg. Ook vandaag krijgen onze youngsters nogmaals de kans om hun korfbal kunnen te bewijzen. Dus staat er een piepjong team  in de basis tegen een iets meer ervaren garde. De goesting om te knallen is er wel, nu nog de afwerking op een hoger peil brengen en klaar is kees. Aanvallend doen we het in de aanvangsfase met Lenne, Willem, Kaat Verh. en Jesse, verdedigend mogen Nathan, Jonas, Axelle en Stien hun opponenten een halt toe roepen. In het begin spelen beide teams ietwat onrustig, prima combinaties leiden niet tot scoren, zelfs een stip als opener wordt gemist. Dan balt H&M verstandiger en zo lopen ze uit naar 2-0. Axelle op een droge manier knalt de aansluitingstreffer binnen, 2-1. De bedreiging van thuisploeg blijft en dat leidt naar een 3-1. Stip op Jesse wordt keurig omgezet en Lenne met éénhandige inlegger, het staat terug gelijk 3-3. Jonas mag de 4-4 voor zijn rekening nemen, wissels doen hun intrede, Tim en Luna komen erin. Even een Rijko overheersende periode, via Kaat Verh. en Tim gaat het plots naar 4-6. Puik werk van onze defensie die het aanvallend compartiment van H&M weet in te dijken, ze krijgen nu geen bal meer door de korf. Daar profiteren onze fanions van om via Willem mooie éénhandige inlegger, Tim en Lenne de scorestand op 5-9 te brengen. Een stip wordt gemist en een pracht  van een tip-in door Willem had beter verdiend, zo gaan we rusten bij een 6-9.


Indien we ons focussen op betere aanspeel die doelrijpe kansen creëren dan gaan we H&M pijn doen. Dat is goed verstaan, dat levert direct op via Axelle, een tip-in van Tim en nogmaals Tim, 6-12. Om succesvol af te ronden gaat men nu iets te overhaast te werk, er volgt een langer scoorloos  moment, daar is H&M als de pinken bij om terug te slaan naar 11-14. Intussen heeft Kaat Verh. haar stip omgezet en Lenne met inlegger Rijko bijgetrokken. De druk wordt groter zodat de thuisploeg nog kan milderen tot 13-15. Axelle korft de nummer 15, nog een stip wordt gemist en Jonas plaatst het orgelpunt 13-16. Ik meen dat we tevreden mogen terug blikken op het verloop van deze match, een kleine chaotische passing periode te na, het zijn uiteindelijk de doelpunten die tellen aan het eind van de rit. Zondag een onderlinge partij en woensdag op Spartacus kan je wellicht de typeploeg komen bewonderen die daaropvolgend tegen Riviera voor de knikkers gaat spelen.

Hoboken 2000/Mercurius res – Rijko res : 15-17  Aanval : Stijn, Jo, Lien, Janne S – Defensie : Ben, Caine, Lotte, Lobke.  Een stip op Stijn leidt de 1-1 in. In verhouding tot de totaliteit van uitgespeelde kansen, doch niet afgerond, is dit een schamele oogst. Daartegenover hebben onze tegenstrevers slechts een minimum aan kansen nodig om te scoren, 3-2. We klauwen ten gepaste tijde dan toch via Caine de 2-2, Lien met stip, 3-3 en Lobke op inloop 3-4. Telkenmale H&M de score opvoert met een minimum aan energie maar een maximum rendement, trekken we bij via Stijn en Ben, 6-6. We geven teveel ruimte weg zodat er aan de rust een 8-8 op het bord prijkt. Stijn en Ben met inlegger onder de korf zorgden voor dit tussenresultaat. Veel hebben we tijdens de peptalk bij rusten niet opgestoken want het wordt kommer en kwel wanneer H&M uitloopt naar 14-11. Ben en Caine hielden Rijko nog in de running tot 10-10. Nadien door onbesuisde acties op te zetten gaf men de tegenpartij soelaas om makkelijk dreigend de score op te trekken. Gelukkig staan er tussen de lijnen bij Rijko ook enkele die de korf wel weten hangen en zo prikken we er stelselmatig ééntje bij, dit via Ben, Joppe, stip op Lobke en Ben tot een gelijke stand van 14-14. Een mindere periode van de thuisploeg wordt gunstig onthaald door onze afwerkers van dienst, Stijn en 2x Ben die met zijn totaal van 7 korven de eindstand vastlegt, 15-17. Als we de partij even overlopen dan hadden we bij momenten te weinig controle over de wedstrijd, het brandde dikwijls in Rijko’s rangen, zo makkelijk weggetikt worden dat mag niet meer gebeuren!                  

Eugeen