U wordt vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Rijko vzw.

Datum: zaterdag 26 juni 2021 om 18.30 uur stipt.
Plaats: kantine van Rijko KC.
Ieder lid, ouder dan 16 jaar, wordt op deze vergadering uitgenodigd en heeft stemrecht.

Elk lid-16/ouder/supporter wordt ook op deze vergadering uitgenodigd, doch heeft geen stemrecht.

Indien U die avond niet aanwezig kan zijn, is het zeer belangrijk dat u gebruik maakt van uw volmacht. Deze is U doorgestuurd via Twizzit!

Om rechtsgeldig te zijn, moet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Agenda:

 • Woord van de voorzitter
 • Financieel verslag van 2020 en begroting van 2021
 • 2 vrijwilligers om het financieel verslag van 2021 te controleren
 • Lidgelden
 • Uitloten leningsbonnen 
  Rijko 2.0 (toelichting)
 • Interpellaties door de leden:
  deze moeten op het secretariaat worden bezorgd voor vrijdag 25 juni 2021
 • Verkiezing van de leden van de raad van bestuur  

Wil je ook de kar mee trekken, nieuwe kandidaten voor de raad van bestuur moeten zich kenbaar maken op het secretariaat, ten laatste op maandag 21 juni 2021.


Namens de Raad van Bestuur
Leen Adriaensen

Secretaris
Tulpstraat 11
2310 Rijkevorsel
E-mail: rijko@korfbal.be