We melden met droefheid het overlijden van oud-secretaris Jos Peeraer, vader van Katrien trainster U12 en opa van Siem en Jins, spelend bij U12 en U14.

We zullen Jos blijvend herinneren als trotse vrijwilliger, secretaris van Rijko korfbal, in de jaren 90, begin jaren 2000.

Jos was terecht fier op wat hij deed voor de club: de ledenlijsten in excell werden minutieus bijgehouden, elke wijziging, nieuw lid, uitschrijving, verandering van adres, telefoonnummer,.... niets ontglipte hem. Als je op het secretariaat moest zijn, bij hem thuis in de Perenstraat, voor een copieke, voor uwen truffelverkoop door te geven,... steeds was hij in voor een praatje en vertelde hij met trots over zijn gezin, zijn werk, Rijko,... en stiekem moest je af en toe een uitvlucht zoeken om buiten te raken, want de verhalen bleven komen.
Ook bij de verhuis naar onze 1ste eigen kantine aan de Varenvelden was Jos nauw betrokken. Als elektricien verving hij zo goed als alle leidingen en zorgde hij dat we ook op avonden konden trainen en werden er lichtmasten geïnstalleerd. Ik ben er zeker van dat als je nu iets zou vragen over de elektriciteit in de oude kantine dat hij nog perfect alle leidingen en zekeringen weet liggen/staan.
Een tijdje was hij uit beeld maar de laatste jaren was hij weer een trouw supporter van zijn kleinkinderen die ook de korfbalmicrobe te pakken hebben.
En ondanks zijn mindere gezondheid straalde hij nog steeds als de verhalen bovenkwamen van zijn secretariaatswerk, de verhuis naar de oude kantine,...
Jos, een welgemeend mega groot Rijko applaus!
Rust zacht.
 
Joris
Voorzitter Rijko