Na het eindsignaal moest Rijko 1 zondagnamiddag door een heel zure appel bijten. Na een zeer sterke comeback in de 2de helft hebben we het niet kunnen voltooien om een verdiend punt mee huiswaarts te nemen. Oorzaak de onrechtvaardige beslissingen van de scheids van dienst. Eens Rijko terug uit een weliswaar verloren positie, rust 10-6 naar een 11-11 stand evolueerde speelde de scheids bijgestaan door een linesman, die nog veel zal moeten oefenen om kundig fouten aan te vlaggen, een rol van betekenis ten gunste van KCBJ. Vooral omdat er tot in de slotminuten niks aan de hand was! De buit van minstens één punt hier te halen leek binnen. Dan plots een stip ten voordele van KCBJ, een cadeau met een grote strik rond! Want de conclusie van T1 Bjorn na afloop was dat hij tevreden en trots kon zijn op de prestatie die we leverden gedurende de 2de helft. Het enige wat Rijko zich kan verwijten is dat we het samen in de 1ste helft ietwat hebben weggegeven en mogelijk in die knappe 2de helft hebben nagelaten op de tegenpartij op een onoverbrugbare achterstand te ballen.   Niet te diep gaan bezinnen over het waarom, eerder de positieve zaken mee naar de toekomst meepakken, want we hebben korfballend toch iets laten zien die 2de helft en daar kunnen we ons aan optrekken. Nu verder doorgroeien naar een iets hogere vorm die afwerkend en spelbepalend zal zijn vanaf zondag aanstaande. Het overzicht van de wedstrijd leert ons dat we te makkelijk korven toestaan, het gevolg dat KCBJ uitloopt tot 2-0, nadien zelfs naar 4-1. Enkel Ben kon tegenprikken. De overhaasting in onze passing biedt KCBJ de gelegenheid de 5-2 te scoren. Tim B. zet de stip op Nick om en bij een Time-Out wordt aangegeven beter te bouwen naar goede kansen toe. Daarop scoren  Ben en Kato op inloop de aansluitingstreffers 5-4. Echter er staat een dametje met de naam Floor die vlot de korf weet hangen en zo eventjes viermaal scoort in die 1ste periode. Doch we laten ons niet volledig kisten, bewijzen geen vogel voor de kat te zijn, via Jesse en een stip op Kato die Tim B. omzet benen we weer bij tot 8-6, maar moeten kort voor de pauze de 10-6 incasseren.        De ommekeer beleven we na de rust, Dorthe korft snel 2x, Jesse doe haar dat na en Stijn zet de stip op Jesse om, gevolg de 10-10 prijkt op het scorebord. Tweemaal een stip op Glenn waarvan Kato er ééntje van benut, 11-11. KCBJ voelt nattigheid en gaat het zoeken in bitsig korfbal, gevolg stip op Stijn die hij zelf omzet 12-12. De valkuil op de laatst toegekende stip bepaald de einduitslag, 13-12 en een zuur verlies voor Rijko.                                                             

Reserve : KCBJ (Betekom) – Rijko : Mooi spektakel van onze noodploeg, die werd bijgestaan door U19’ers die meer dan hun duit in het resultaat konden opeisen. Tom DB en Eef met inloop brengen ons voor, 0-2. Daarop terug de aansluiting naar 2-2, waarna Lien de 2-3 korft.       Even nog de 3-3 toestaan maar van dan af houden we steeds de koord, Senne 2x, Tom DB 2x Glenn en Eef leggen de ruststand vast op 8-9. Na het water krijgt de partij een verwatering te verwerken. Het knappe spel van tevoren glijdt langzaam neerwaarts tot Cedric er 8-10 van maakt. Doch we gaan zwetend de slotfase tegemoet nadat de 10-10 is toegestaan. Stip op Sander die hij omzet en Senne korven de eindstand in de juiste richting 11-12.            Eugeen