De prijzen van onze consumpties zijn sinds 01/01/2013 niet meer veranderd, de inkoopprijzen van de drank en snoepwaren echter wel.
Om deze reden worden de prijzen van diverse consumpties van de start van het seizoen aangepast.
Als sportclub hebben we ervoor gekozen om de prijs van water (bruis/plat) niet te verhogen en deze op €1,5 te houden.