Log in

Toen ik woensdag in de vooravond richting Vobako reed ging mijn gedachte uit naar het verwachtingsvolle uitkijken van onze eerste oefenpartijen, een opwindende week in het verschiet. Zou Rijko reeds klaar zijn om na enige trainingsarbeid een rol van betekenis te spelen? Zouden ze er direct een lap op geven? Na afloop blijkbaar niet, er werden meer lappen geïncasseerd dan uitgedeeld, “Sad but true!” Het ontbrak ons aan mentaliteit en grinta om deze gerodeerde ploeg nu al te bekampen. Waren onvoldoende aanwezig om op beslissende momenten serieuze weerstand te bieden. Maar na regen komt er zonneschijn! 

Praktisch al onze jeugdteams hadden afspraak zaterdag op ASKC (Schoten) voor een Try-Out tornooi. Iedere leeftijdscategorie was geprogrammeerd om twee wedstrijden te spelen, met uitzondering van U13 goed voor drie. Tegenstrevers waren telkens KCR (Korfbalclub Ridderkerk eengemeente in de nabijheid van Rotterdam) en de thuisploeg ASKC zelve. Ik heb niet alles vanaf de beginne kunnen volgen, omdat ik in de voormiddag op de Try-Out jeugd van Spartacus mede de dienst uitmaakte als scheids. Vooraleer ik de twee wedstrijden van U17 becommentarieer overloop ik even de uitslagen van de reeds afgewerkte partijen. U11 zette ASKC opzij met 8-1, de Nederlandse delegatie bleek te sterk, 2-8 verlies. Rijko’s U13 moest het opnemen tegen ASKC A, ASKC B en KCR, het werden twee zeges voor onze tegenstrevers en een knap gelijkspel. Vervolgens U15 die stevig weerwerk gaven aan ASKC besloten met een gelijkspel, 13-13. Tegen KCR, die met enkele U17 tussen de lijnen van start gingen, was Rijko niet opgewassen, eindscore 2-15.                                                                                                            

U17 : Rijko A – KCR (Ridderkerk). Rijko moest in extremis beroep doen op dametjes die onze sterk houders dienden te vervangen wegens niet beschikbaar vandaag. Hier strijden dan twee teams niet met gelijke wapens tegen elkaar. De robuustere Nederlandse dames waren all-round present om hun vakgenoten de meerdere kansen aan te bieden en ook zelf tot score te komen. En toch gaven we een repliek die gesmaakt werd, Willem met omdraai en Dieter zorgen voor de 2-1. Nadat we bekomen van weerom een gemiste strafworp, kan Jonas op korte kans de 3-3 gelijk aantekenen. Onder de korf en in de rebound worden we vaak afgetroefd en opzij gezet, de scheids laat begaan. Het leidt de 3-4 in alvorens Rijko kan tegenprikken via Marie, 4-4 en een sublieme Willem de 5-4 op het bord plaatst. Dat was ons laatste wapenfeit voor rust die ingaat met een 5-8 voorsprong voor KCR. Intussen misten we nogmaals een strafworp. Die nieuwe regel, waar de gedupeerde de stip zelf moet nemen, gaat voor vervormde resultaten leiden. Na de pauze is Rijko’s weerwerk van minder allooi zodat KCR uitloopt naar 5-11, en vervolgens de eindstand vastlegt op 8-13. Tegenkorven kwamen op naam van Jonas, Mathijs en Loris (stip). Deze generale repetitie match oogde goed maar net niet goed genoeg.          

U17 : ASKC A – Rijko A : Indien we evenzo sterk spelen als voorgaande dan is ASKC met die opstelling tussen de lijnen wel een rijpe prooi voor onze gasten. Het werd een saaie eerste helft bedoening, waar ASKC er weinig tot niks van bakte, doch wij de fout maakten het éénvormige en ééntonig spel van ASKC te gaan meespelen. Door variatie te brengen over vier, het tempo opwaarts te krikken en de uitgespeelde kansen te benutten kon je dit ASKC echt pijn doen. Het werd slechts 0-2 aan de rust door Nore en Loris gekorfd, ook hier werd half wedstrijd weerom een stip gemist. Na het water een andere samenstelling vanwege ASKC, zij droppen nu hun drie betere A-dames tussen de lijnen. Die markeren alras de 2-2, Willem laat niet begaan en laat nu zien dat hij ook kan scoren nadat hij fysiek zijn tegenstrever het rood op de wangen verkoopt, 2-4. Na de rotatie inzake vervangingen zijn we plots geen partij meer voor ASKC dat zijn dames overwicht in korven kan omzetten. De thuisscheids steekt hun nog een handje toe zodat er een 8-5 eindstand op het scorebord prijkt. Enkel Dieter kon er nog ééntje binnen leggen op korte kans. Je moet ervan uitgaan dat op een try-out tornooi minder naar het uiteindelijk resultaat wordt gezien. Het is bedoeld om uit te proberen en wedstrijdritme op te doen. Laten we daar bij houden, doch leer uit uw fouten en blijf serieus trainen op het nemen van strafworpen, zij kunnen het verschil maken!                                                                  

Eugeen

Zo voortvarend Rijko A voor het Covid19 embargo aan de competitie begon, zo aarzelend is de start nu. Akkoord het gaat nog niet om de knikkers, oefenwedstrijden zijn veeleer leerstof die tot nadenken en verbetering stemmen. Echter na het prima seizoen, dat abrupt door corona werd afgebroken en geen doorstroming kende, zijn we weerom enkele spelers kwijt, gevestigde waarden die moeilijker vervangbaar zijn. De opvolgers, ik denk dat zij nog niet helemaal klaar zijn om te doen wat de vorige editie bijeen korfde. Sommige staan er heel dicht bij, andere nog wat verder! Je kunt alleen maar exploderen als je een goed team rond je hebt, tijd om de progressiemarge in jezelf aan te spreken. Tijdens de 1ste helft gaven we geen geweldige indruk teweeg, Vobako sloeg meedogenloos toe en zette een 6-0 op het bord vooraleer Axelle kon milderen. De oranje dametjes toonden zich uiterst bedrijvig gedurende de eerste 35 minuten, zij scoorden 8 + 1 strafworp van de 12 treffers voor rust. Enkel Dorthe en Cedric prikten alsnog tegen, 12-3. Na de pauze en de peptalk speelde Rijko terug waardiger zoals we van hen gewend zijn. De kwetsbaarheid in onze defensie werd door steviger druk te zetten op hun passing gedeeltelijk aan banden gelegd. Slechts nog tweemaal konden hun dametjes scoren, echter de heren namen ditmaal het initiatief over met een vijftal treffers. Een knappere 2de helft, met sterker weerwerk, resulteerde in een 19-8 eindstand. Afwerkers in Rijko rangen waren, Dorthe, Ben, Sander, Lennert en Nick, elk goed voor één korf. Voldaan kunnen we nog niet terugblikken op het leverde spel, van zoekwerk en dan naar maatwerk!

Iedereen snakt naar een samenleving die terug wat normaler wordt. Door de versoepelingen kunnen we opgelucht handelen binnen de vernieuwde regels. Op korfbalgebied betekent dit, voluit in groepsverband zonder beperkingen de trainingen bijwonen en dat zag je reeds vrijdagavond wanneer een 20 koppige kern de Rijko terreinen bevolkten. Allemaal blije gezichten die elkaar met een “happy smile” verwelkomden. Voldaan en met overtuigende goesting de voorbereiding van het nieuwe seizoen aan te pakken. Eveneens zullen we de aanstaande wedstrijden oefen- en competitie met publiek langs de lijn kunnen afwerken en die moeten ons een extra prikkel geven om de kers op de taart te plaatsen. Er was ook een teambuilding gepland, doch deze werd voortijdig afgelast wegens de voorspelde slechte weersomstandigheden in aantocht, jammer het had anders gekund!                                         

Indien Covid19 kalmeert wat betreft het aantal besmettingen, dan hebben we er goede korfbalhoop op dat de competitie 2021/2022 een normaal verloop zal krijgen. Een vrijwel onbezorgde toekomst tegemoet, zover zijn we alsnog niet! Toch moeten we ambitieus vooruit durven kijken om aan een nieuw Rijko hoofdstuk te beginnen. Misschien met een glansrijke nieuwe voorzitter(ster) die het roer overneemt van Joris Bruyns, die we op de JAV van 26 juni, uitzwaaiden en dankten voor zijn 10 jarig voorzitterschap beleid met volgende slotspeech :  “Soms is een blad papier te klein. Te klein om op te sommen welke grootse dingen er tijdens zijn 10 jaar voorzitterschap allemaal werden gerealiseerd. Met veel zorg en aandacht voor uitbouw en kwaliteit zette hij zich al die jaren in voor Rijko. Op gouden momenten maar ook in moeilijke tijden was hij onvermoeibaar bezig voor zijn Rijko en daar heb ik en menigéén bewondering voor.  Een meester in het negotiëren om samen met een rits intelligente koppen, in het bestuur en comités, zijn doelstellingen te bereiken. Geen praktisch probleem was te groot of te complex, hij vond er steeds een geniale oplossing voor  Op gegeven momenten vielen we van het ene planmatig project in het andere, soms tot het utopische toe! Maar dankzij zijn werklust en uithoudingsvermogen zijn ze beetje bij beetje er toch gekomen. Slechts één doel voor ogen, van deze veelbelovende club, die hij mede heeft doen uitgroeien tot een vereniging die vreugde, samenhang, sfeer en uiteraard korfbal spelgelegenheid biedt aan meer dan 350 leden plus aanhang, een gezonde toekomst aan te reiken. Zijn termijn als voorzitter betitelen we na die 10 jaar noeste ijver als verstreken, hij geeft straks de fakkel door. Er liggen nog vele uitdagingen in het verschiet. Het werkgebied van deze club oogt ruim en groots. Aan zijn opvolger, of het nu een ZIJ of een HIJ wordt, deze boodschap : opnieuw een samenwerking aan te gaan, maar vanuit andere rollen omdat het meest essentiële wat een korfbalclub het hoogst nodig heeft reeds is verwezenlijkt. Leg de focus vanaf heden op het spelpeil om ons huidig niveau op te krikken boven de middelmaat. In de Rijko historiek zal voortaan de naam Joris Bruyns eveneens een volwaardige ereplaats innemen. Tot slot zeg ik nog enkel : Dank je wel Joris!”                                                                     

Als alles goed blijft gaan na de tumultueuze periode van anderhalf jaar coronaellende, gaan we terug aan de slag. Veel aanknooppunten zijn er momenteel niet omdat alles tot stilstand is gekomen. Toch bleven we bezig, kern en voornamelijk onze jeugdploegen kregen ook in coronatijden, weliswaar op een laag pitje, steeds hun training in de week dankzij onze enthousiaste trainers/begeleiders. Het nieuwe seizoen start zoals steeds met een aantal geprogrammeerde oefenwedstrijden ter voorbereiding van de nieuwe competitie. Aan een nieuwe start beginnen, na het weerom triest afscheid van enkele all-round dametjes, wordt een lastige opdracht. Omwille van de omstandigheden zijn we onszelf verplicht de moed er in te houden om klaar te staan wanneer het licht terug op groen aanklikt, namelijk op 28 aug e.k.  Blijft de hamvraag, hoe sterk is de zwakste schakel in het geheel? De klus klaren dankzij onze collectieve sterkte behoort tot de mogelijkheden met het bewijs te leveren dat we nog top niveau kunnen halen. Zorg ervoor dat morgen beter wordt dan vandaag, het is de mooiste manier om regulier zegevierend te besluiten.                                                    

Eugeen   

  

                   

Respect
Wedstrijden
Twitter

Foto's
Rijko is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond

Volgende evenementen
Volg ons op Facebook

KC Rijko    |    Kruispad 4   |   2310 Rijkevorsel   |   rijko@korfbal.be

© 2019, website powered by Twizzit.com