Log in

Vorig weekend groeiden onze fanions nog boven zichzelf uit in topwedstrijden tegen Meeuwen en Catba, bijgevolg lag de weg open om nieuwe puntenoogst te rapen tegen het puntenloze Spartacus. Was de groepsmentaliteit oké, de creativiteit oké, het zaalvoordeel oké, dus was Rijko wel klaar om die wedstrijd te spelen, niet klaar om die te winnen. Echter de efficiëntie en de nodige grinta waren niet oké, et voilà dat verklaart het resultaat. Er was na afloop weinig om echt tevreden over te zijn, juist omdat een fris van de lever spelend Spartacus, een matig acterend Rijko een lesje in afwerking presenteerde. Onbegrijpelijk dat een team dat tot op heden de nederlagen opstapelde, het slechtste doelsaldo 103 voor/140 tegen in vijf partijen optekende, dat uitgerekend tegen een Rijko slechts 98 keer gepasseerd in zes partijen, plots herrijst met 22 treffers in onze korf als bonus. De snedige bezoekers liepen via hun heren snel uit naar 0-3 alvorens Axelle Fransen op vrije worp en Sander Marijnissen de 2-3 aantekenden. Navolgend werd meteen duidelijk dat Rijko in de hoek zat waar de klappen vallen. De rood-groenen versaagden niet zodat even snel de score naar 2-8 opklom. Kon men dit euvel alsnog rechtzetten? Even leek het erop dat we zouden terugslaan via Jesse Peeters inloop, Loes Rönne en Stijn Vander Auwera op stip, 5-9. Hiermee is dan ook alles gezegd over de heropflakkering. Slordig vertoon, gebrek aan kwaliteit en juiste keuzes, praktisch geen reboundoverwicht, kortom het Rijko killer instinct was totaal zoek. Mogelijk misten we twee sterkhouders, Eef Peeters (ribben kwetsuur) en Cedric Eelen (examens), die het tij reeds meermaals deden keren, wie zal het zeggen of beamen? Voor het eindsignaal van de 1ste helft weerklonk, plaatste Rijko nog enige treffers van de hand van Loes Rönne en Stijn Vander Auwera 2x op stip, tussenstand 8-13. Ik hoorde tijdens de pauze uit menig Rijko mondje dat de wedstrijd nog niet was gespeeld, dus er bleef hoop! Maar Rijko dommelde verder in, verloor de concentratie en de tegenstander scoorde. Zeer ergerlijk dat Spartacus  zomaar naar 8-19 kon uitlopen, zonder tegenprik van onzentwege. Boeken toe, over en out!  Ingevallen Nathan Herthogs en Nick Michielsen scoren eventjes tegen, waarna we voor een voldongen feit werden geplaatst door 2 dameskorven, 10-21. De druk van de Spartanen neemt af en daar profiteren Dorthe Neefs, Loes Rönne 2x en Sander Marijnissen die de stip op Axelle Fransen omzet van, 14-21. We hoeven nog een stip toe te staan zodat de eindstand op 14-22 wordt geplaatst. Zo blijft men gefrustreerd achter na deze opdoffer van formaat. Men dient nu op zoek te gaan naar een déclic om aan te knopen met een nieuwe overwinning die het vertrouwen uitermate een boost geeft. Op naar die ene wedstrijd waar de ballen er langs alle kanten invliegen?? Wie wordt die killer??                                                                                                   

Rijko res – Spartacus res : 20-13  Wat in de voorafgaande partij krom leek werd door het reserve team rechtgetrokken. Een uitstekend leidende scheids Erik Baeten dirigeerde mee het behaalde resultaat. Op geen enkel moment kon Spartacus aanspraak maken op een eventuele zege. Weliswaar kon men gedurende de eerste 10 minuten aanklampen tot een gelijke stand van 4-4, waarna Rijko gepast het gaspedaal induwde zodat men aan de pauze een 10-6 voorsprong op het scorebord toverde. Tim Baetens op stip van Anne Kums, Nona Luyckx 2x + 1 vrije worp, Tom De Bruyn 2x, Dorthe Neefs 2x, Nathan Herthogs en nogmaals Tim Baetens zorgden voor vreugde in het Rijko kamp. Na het water bleef men alert ballen, zowel aanvallend als defensief. Spartacus bleef in de 2de helft ondermaats korfballen, moest dikwijls zijn heil zoeken in foutenlast waar Rijko optimaal van gebruik maakte. Stelselmatig werd de score opgevoerd naar een knappe 20-13 zege. De afwerkers van dienst waren dit maal, Tim Baetens 1x + 1 stip, Nona Luyckx, Senne Rönne 2x, Lore Brosens 1x, Ben Van Looveren 1x en Tom De Bruyn 3x.                                                                                                            

Rijko C – Spartacus C : 14-14   Een onuitgegeven achttal tussen de lijnen, weerom aangevuld met spelers(sters) uit de U19 rangen en enkele gewestelijke. Het werd een vinnige partij die op en af ging wat de score betreft. Positief beeld dat de U19’ers hun kunnen nogmaals lieten bewonderen gedurende deze partij. Nu ook weer werden zij omringd door enkele vaste waarden in het korfbaljargon, die hun met raad en daad bijstonden. Aan die opwaartse klim blijven voortwerken en dan ziet jullie toekomst er verder rooskleurig uit.                  

Eugeen

Kern :

Rijko 1 – Spartacus 1 : 14-22    
Rijko Res – Spartacus res : 20-13                                           
Rijko C – Spartacus C : 14-14               

Gewestelijke : Vrij                                                                     

Jeugd : U19 : ASKC B – Rijko A  : 9-5                                                                                                      
U16 A : Rijko A – Temse A : 13-13 Zeer genietbare wedstrijd die tegen een hoog tempo werd afgewerkt. Positieve noot onze dames leverden ditmaal ook hun duit in het bestand en scoorden zowaar een vijftal treffers. Temse plaatste Rijko enkele malen op een twee punten kloof, die telkenmale werd overbrugt. In de slotfase kon Rijko andermaal deze kloof dichten tot de 13-13 op het scorebord prijkte. In de zoemer scoorde Lobke de zegewinst, doch deze werd (betwistbaar??) afgekeurd door de scheids. Hij was niet volledig zeker van zijn beslissing en ging ten rade bij het jurylid, maar finaal werd het winnende doelpunt niet toegestaan. Pech voor onze vertegenwoordigers!!                                           
U16 B : Vrij                                                                                                                                                         
U14 A : Rijko A – Sikopi A : 10-10                                                                                                                              
U14 B : Rijko B – Neerlandia A : 9-5 Formidabele wedstrijd tegen de Gentenaars in de strijd om de 1ste plaats in het klassement. Door deze winst springt Rijko over Neerlandia en prijkt trots en fier op nummer één. Blijven volharden is nu de boodschap om deze opgebouwde en verworven plaats niet meer af te staan.                                                                                             
U14 C : Rijko C – Neerlandia B : 4-2  Coach Tim Michielsen en zijn girls kwamen verrassend aan de bak en zegevierden met een knappe prestatie over Neerlandia B. Evelien (doorloper), Rosalie 2x  en Nette bepaalden mede de uitslag. Knap en proficiat.                                              
U14 D : Minerva - Rijko D : 7-7                                                                                                                        
U12 A : Rijko A – Ganda A : 5-4  Weerom een naaste achtervolger uitgeteld. Moedig trekt men week na week te strijde met een schitterend resultaat als beloning. We consolideren verder onze 1ste plaats en zijn niet meer zinnens deze af te geven.                                               
U12 B : Rijko B – Spartacus B : 5-4                  
U12 C : Rijko C – Hoevenen C : 3-3       

Eugeen      

 

In 2008 besloot korfbalclub Rijko een bewegingsschool op te richten: een veelzijdig aanbod van sport en spel voor kinderen van de 2de en 3de kleuterklas. Allerlei bewegingsvaardigheden komen hier aan bod. Elk kind krijgt de kans om zich op zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. We werken wekelijks met gemengde groepjes zodat de kinderen ook van elkaar kunnen leren.
Tijdens de bewegingslessen worden kinderen in bewegingssituaties geplaatst waarin de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod komen.
Dit zijn bewegingsvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd.
De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

De kostprijs is €30 voor 10 lessen. De eerste les van de nieuwe reeks start op zaterdag 25 januari om 10u in de turnzaal van de Wegwijzer. Inschrijven voor de bewegingsshool kan makkelijk via de webstite op http://www.rijko-korfbal.be/?oid=217&pid=2068.

 

De wil om thuis ongeslagen te blijven was bij onze fanions in die mate aanwezig dat men deze topper in eigen zaal in stijl wou afwerken en zegevierend besluiten. Men kon daarvoor terugblikken op de prima oefenpartij tegen Meeuwen om opnieuw te gaan met de zo eigen befaamde kamplustige ernst de punten in de thuishaven te beveiligen. Dit duel zou wel eens  richtinggevend zijn voor het vervolg van het zaalseizoen. Het zou beslist een kijkstuk worden waarover mogelijk achteraf men nog veel kon napraten. Het geschiedde zoals voorspelt , de intensiteit lag meteen hoog langs Rijko zijde, Catba werd voor een voldongen feit gesteld in de aanvangsfase en dit oogstrelende korfbal werd aangehouden tot aan de rust. Vooreerst de 5-0 op het scorebord gezet, nadien bevestigend tot de 10-5, voorsprong waarmee we de pauze ingingen. Echter de niet voorspelde en gevreesde ommekeer kwam er na het water, gedurende een 10 tal minuten bleef Rijko korf loos steken, Catba daarentegen scoorde via zijn heren een zestal treffers op rij, zodat we even Grogy en danig aangeslagen moesten bekomen. We rechten onze rug en slaan op elke gemarkeerde treffer van Catba gepast terug, tot 15-15. Een shot uit het niets bepaald de wedstrijd nipt voor het eindsignaal, Catba zegevierend met de hakken over der sloot en 2 punten rijker, richting Deurne. Uiteindelijk hebben we voor het ultieme punt tot het uiterste gestreden, echter we verdienden meer dan deze bittere nederlaag. Zoals het plaatje er nu uitziet, klopt het dat men met Rijko niet meer hoeft te lachen noch te spotten, want in De Valk vertonen we steeds ons heerlijk beste korfbalspel, dit tot groot jolijt van de in grote getallen opgekomen suppo’s. Navolgend het scoreverloop van deze zinderende wedstrijd : Sander Marijnissen opent met zijn klassieke ommedraai, Loes Rönne tot captain bevorderd korft de 2-0, Nick Michielsen, Axelle Fransen en nogmaals Loes Rönne zorgen voor de geenszins verwachtte 5-0 tussenstand. Even toont Catba enig verweer naar 6-4, Axelle Fransen naam onze 6de voor haar rekening. We gaan door op ons elan, stip op Cedric Eelen zet hij zelf om, Nick Michielsen, de stip op Sander Marijnissen en Cedric Eelen sluiten de formidabele 1ste helft af met een 10-5 voorsprong.  Rijko’s is op dit moment euforisch gestemd, doch het krijgt een flinke dreun wanneer we na de pauze een hele poos niet meer scoren. Catba profiteert van Rijko’s verval, en legt er een zestal in onze korf. Zoals eerder aangehaald komen we dit euvel weerom te boven, Sander Marijnissen, Dorthe Neefs, Loes Rönne en Nick Michielsen en nogmaals Loes Rönne brengen ons steeds langszij, tot 15-15. Catba is een team dat het voornamelijk moet hebben van zijn scorende heren, 14 van de 16 korven aantekenend. Slechts 2 korven van een dame kon men optekenen en juist op enkele stonden van het einde scoort zo’n dame uit het niets toch de zegetreffer zeker!, 15-16. Met een wrang gevoel keren we naar de kleedkamers, maar met een warm gevoel door het applaus van onze suppo’s voor het gesmaakte vertoon, zal men dit wel gauw kunnen verteren, me dunkt. 

Reserve : Rijko res – Catba res : 17-19 Ook hier een duel tegen koploper Catba, dat over een homogene ploeg beschikt. Het scenario van het A-team wordt hier volledig doorgetrokken. Met een blitzstart geven we Catba het nakijken tot 5-1. Hiervoor zorgden de her optredende Nona Luyckx, Tokke Vande Kerckhoven, Tim Baetens en Nathan Herthogs 2x. Even steekt Catba de neus aan het venster en mildert tot 6-5. Stijn Vander Auwera scoorde onze 6de.  Navolgend scoorde Tokke Vande Kerckhoven, Stijn Vander Auwera op stip en DortheNeefs de hoopvolle 9-7. Echter voor de rust sloeg Catba terug en evenals bij onze 1ste ploeg lukte men een zestal treffers op rij, enkel gepareerd door de andere her optredende Anne Kums, 10-13. We gaan ons toch niet laten ringeloren zekers! Eef Peeters, Anne Kums, Glenn Ruts, Tim Baetens en Nathan Herthogs brengen Rijko terug schitterend gelijk 15-15. Even naar adem happend, profiteert Catba van dis loos moment om opnieuw op voorsprong te komen,  15-17. Maar we leggen er ons niet bij neer, Stijn Vander Auwera zet zijn stip om en Anne Kums zetten de bordjes terug gelijk 17-17. Doch ook hier moeten we in de slotfase berusten, Catba scoort nog 2x en zet de eindstand op een gevleide 17-19. Jammer voor de knappe prestatie die het reserveteam bracht, nooit afgevend wanneer we een mokerslag kregen net voor de rust, steeds met inzet en furie de koploper met open vizier tot het uiterste bekampt.  Voetnoot : mag ik onze clubscheids Lennert Herthogs feliciteren met zijn knap geleide partij. Eveneens mocht hij dit in dank aanvaarden van de tegenpartij, met name Lode Lambrechts, die het echt jammer vond dat iemand van dit niveau door militaire afspraken moet afhaken.    C ploeg : Rijko C – Catba C : 8-8  Aangevuld met een aantal jonkies uit het U19 team, deden ook zij het meer dan behoorlijk tegen deze opponent. Wat een verschil met de partij van net tevoren waar deze U19’ers werden weggespeeld door Leuven. Nu werden ze meegezogen en omringd door een vaste kern die hen tot hoogwaardige prestaties dwong. Zo openden Janne Soontjens en Tom De Bruyn de score na een eerder aarzelend en aftastend begin,2-0.  Een doorloper van Senne Rönne, een shot van Tom De Bruyn en een doorloper van Janne Willemse zetten de stand op 5-3. Catba knabbelt aan onze voorsprong, 5-5, waarna Anne Kums ons terug op voorsprong schiet, 6-5. Catba ontziet Rijko niet en plaats een dubbel bij, 6-7. Maar Tom De Bruyn en Janne Soontjens laten het er niet bij, 8-7. Het gewin is niet binnen handbereik, Catba scoort ultiem alsnog gelijk, 8-8.                                           Eugeen    

Kern :

Rijko 1 – Catba 1 : 15-16    
Rijko res – Catba res : 17-19     
Rijko C – Catba C : 8-8    

Gewestelijke :

Rijko 2 – Vos Reinaert res : 5-0 ff                                                                                     

Jeugd :

U19 : Rijko A – Leuven B : 8-15 Ik zag hier een inspiratieloos team aan het werk. Waar is jullie gepassioneerd korfbal gebleven?, het kan niet zijn dat we op zo’n korte termijn zijn vergeten hoe het spelletje juist dient gespeeld. Het is uiteraard niet altijd leuk als voornamelijk meisjesteam (slechts 2 jongens) te moeten optornen tegen sterkere jongens.  Toch is het heel belangrijk dat het klikt als team, niet dat ieder zijn eigenste ding wil doen om iets te forceren, neen dat lukt niet individueel wel collectief. Temperamentvolle coach Senne Rönne heeft werk voor de boeg om de ploeg terug op het juiste spoor te zetten. Een mentaliteitswijziging dringt zich op, eigenlijk zijn we met zijn allen op zoek naar verbanden tussen volharding en het collectief. De moed niet laten zakken is de boodschap met zicht op de volgende confrontaties met de startgedachte “we kunnen ook mannen verslaan”. Het scoreoverzicht hiernavolgend : Lien opent, waarna we compleet kopje onder gaan tegen een furieus Leuven. Die plaatsen een tussenspurt, goed voor zes treffers op rij, 1-6. Janne W. kan net voor de rust tegenprikken, 2-7. De 2de helft zijn we beter bij de les, we scoren alsnog zes korven tegen slechts acht voor Leuven, eindstand, 8-15. Hiervoor zorgden Janne S. 1x+1 stip, Ine 2x, Caine en Janne W. elk  1x                                                                                                           
U16 A : Rijko A – Putse A : 15-11.  Eindelijk nog eens de puntjes op de i gezet. Rijko ontpopte zich als kwade klant in de deze kelderconfrontatie voor een mak Putse. Onze start was niet al te best, maar even later hadden we goede ritme te pakken en kon Rijko het commando overnemen. Onze boys waren weer indrukwekkend op gebied van afwerking, Willem S. met zijn zes treffers voorop, Stijn goed voor drie, Tiemen twee + één stip en Jo twee maal waren onze andere afwerkers van dienst. Slechts één dame, Kaat Verdyck kon er ééntje korven en dat vind ik iets te weinig langs dameszijde. Men is zo gewoon in functie te spelen van de beter afwerkende heren dat men vaak eigen kansen over het hoofd ziet. Toch is het perfect aanspelen van de zich vrij spelende heer ook een kunst zonder weerga. Door deze zege hebben onze Rijko U16’ers A vertrouwen getankt om de eerstvolgende partijen eveneens succesvol af te werken.                                                                                                                                  
U16 B : Rijko B – Ago Aalst A : 12-9  De B ploeg, naar gewoonte aangevuld met enkele spelers(sters) uit de A ploeg, moest Ago Aalst onder de duim houden om de rol als koploper niet te lossen. Van in de beginne was men bij de zaak zodat we de 1ste helft afsloten met een minieme voorsprong, 8-7.  Een opperbeste Xander en Luca zorgden met elk drie treffers voor dit resultaat. Sita en Willem S. deden er ieder ééntje bovenop. Rijko had tijdens de 2de helft Ago Aalst volledig in zijn greep, liet zijn prooi niet meer los, wat uiteindelijk een 12-9 zege opleverde. Scores kwamen nu uit de handen van Xander, Luna en Willem S. 2x.                                 
U14 A : Rijko A – Boeckenberg A : 10-12         
U14 B : Rijko B – Ganda 17-4                                                             
U14 C : Rijko C – Putse B : 2 – 15                       
U14 D : Rijko D : Meeuwen – Rijko D : 1-10                             
U12 A :  Rijko A – Catba A : 5-4 Knappe nipte zege van onze koploper in de Promoreeks. Elke overwinning van dit strijdend geheel, doet deugd en dat zal zich beslist voortzetten in het verder verloop van dit zaalseizoen. Op naar de titel en niet meer afgeven!                                      
U12 B : Rijko B – Putse B : 11-1                           
U12 C : Rijko C – Vobako D : 0-13           

Eugeen             

                                             

Met de feestdagen achter de kiezen en de beste wensen voor het nieuwe jaar te hebben gewenst, was het even wennen om terug een ‘ matchke’ korfbal te spelen en te bekijken. In de topleague zal het elke wedstrijd knokken worden om de nodige punten te kunnen bijeenrapen. Zo ook het geval tegen het vinnige Boeckenberg. De thuisploeg begon 2020 met gezonde intenties en nam direct het initiatief. Kaat werkte de eerste van het nieuwe jaar binnen met een shot. Goed begonnen is half gewonnen luidt het spreekwoord maar niets werd minder waar…. De bezoekers , gekend om het snelle spel kort bij de korf schoten direct in de tegenaanval en Rijko stuikte ongezien als een kaartenhuisje in elkaar. Met 4 korven op rij had Boeckenberg direct een kloofje . De thuisploeg moest zich dringend herpakken maar had het moeilijk met zichzelf en met de tegenstander. Matthijs lukte de 2-4 op doorloper maar de bezoekers counterden direct met een doorloper tegen. Lenne op shot, en nogmaals 2x de bezoekers zorgden voor een toch wel teleurstellende 3-7 ruststand. De afwezigheid van Simon en de blessure van Pam zal hier ongetwijfeld ook wel hebben meegespeeld maar hierachter mag men niet schuilen . Met een serieuze peptalk en wat motiverende woorden naar spelers toe begon Rijko vol goede moed aan de tweede helft, maar kreeg snel een lesje in efficientie door de bezoekers: 3-9 . Daan op korte kans scoorde tegen maar Boeckenberg counterde zoals de gehele wedstrijd direct met nog 2 korven. Een afstraffing leek in de maak maar Rijko begon plots te spelen zoals het op zijn best is: intitiatief nemen, druk op de tegenstander en de kansen die er zijn durven nemen. Stien, Kaat en Matthijs hadden plots de weg naar de korf gevonden. De bezoekers prikten nog 1 x tegen alvorens Kaat en Lenne de 10-12 eindscore op het bord zetten . Een jammerlijk verlies dus tegen een tegenstander die meer lef en durf aan de dag bracht dan de thuisploeg.

Nu we terug in de dagelijkse routine verzeilen, zal het voor deze ploeg zaak zijn om lessen te trekken uit deze wedstrijd. Volgende week zondag volle gas tegen Sikopi!!!!!!

 

Een vrijwillige reporter

De eerste wedstrijd van 2020…. Met een aardig gevulde tribune bekampten de 10 meiden de bezoekers uit Putse. Putse, alom gekend door hun grote gestalte deed deze reputatie weer alle eer aan. De thuisploeg was echter helemaal niet onder de indruk en begon voortvarend met snelle passing en vinnig korfbalspel. Fien Verhoeven op doorloper, Imke met een ver shot en Liv met een mooi shot zorgden voor een knappe en verdiende 3-0 voorsprong in het eerste kwart. Het tweede kwart werd een waar doelpuntenfestival: Ines , Fien Vervoort 2x en Katrijn liefst 4 !!x zorgden voor een fantastische 10-0 ruststand, ongezien…. Rijko scoorde niet alleen veel, het mooie aan deze wedstrijd is dat deze meiden totaal niet onder de indruk waren van de grotere tegenstanders. Lengte zegt dus duidelijk niet alles…Het derde kwart viel de scorende motor volledig stil maar Rijko bleef mooi en vinnig spelen. De bezoekers scoorden in het laatste kwart eindelijk hun verdiende goaltje. Fien Verhoeven zette uiteindelijk de 11-1 eindstand op het bord. Het nieuwe jaar is voor deze ploeg fantastisch begonnen al dient gezegd dat Putse net dat tikkeltje te weinig weerwerk kon bieden…

Hopelijk kunnen onze heldinnen de lijn volgende week doortrekken tegen het als tweede gerangschikte Spartacus. Afspraak zaterdag !! om 14.00uur , supporters op post.

 

Een vrijwillige reporter

De eerste wedstrijd van 2020 en direct de topper van deze reeks, het kan tellen….

Na de welverdiende break gevuld met feestdagen en nieuwjaarke zoete zingen , was het weer tijd om te korfballen. Met de komst van Catba beloofde het een spannende wedstrijd te worden gezien de huidige ranking. Rijko begon voortvarend met mooi samenspel en de juiste ingesteldheid. Dit leidde tot de 1-0 van Jins op korte kans. De bezoekers lieten zich niet onbetuigd en kwamen met duidelijke intenties naar Rijkevorsel . De wedstrijd was zeer evenwichtig waardoor men en wedstrijd te zien kreeg die op details kon gewonnen of verloren worden. Catba schoot 2 x met scherp , wat leidde tot een 1-2 tussenstand. Korte dekking zorgde dat er weinig openingen te vinden waren. Noa vond echter een gaatje en scoorde knap de 2-2. Catba zorgde echter snel de 2-3 maar Jelte deed ook een duit in het zakje met de 3-3 stand. Alweer werd Rijko op achtervolgen aangewezen maar 3 seconden voor rust scoorde Nore de belangrijke 4-4 ruststand. De eerste helft was mooi in evenwicht en het spel was van hoogstaand niveau. Er dient wel gezegd te worden dat onze scheids enkele redelijk vreemde beslissingen toekende aan beide kanten waardoor spelers en coaches meermaals van de ene naar de ander verbazing gingen…

De tweede helft werd het vervolg van de eerste: een pittig en stug spelend Catba liet niet over zich heen walsen waardoor het net iets sterkere Rijko moeilijkheden had om aan uitgespeelde kansen te komen. Het was uiteindelijk kapitein Jins die de ploeg op sleeptouw nam en zelf de bevrijdende 5-4 score op het bord bracht. Catba probeerde maar de verdediging van Rijko stond pal waardoor het perfecte rapport van deze ploeg blijft behouden.  We sluiten af met een moeizame maar verdiende overwinning voor deze youngsters.

Volgende week extra vroeg uit de veren: wedstrijd om 8.30uur tegen Ganda. Zij zullen zeer vroeg moeten opstaan om dit Rijko te kunnen bekampen… Tot zondag!!

 

Een vrijwillige reporter

Om weet te krijgen in hoeverre Rijko korfballend staat wanneer men het opneemt tegen de koploper Meeuwen in Promoleague is deze oefenpartij uiterst belangrijk met de wedstrijd in het vooruitzicht tegen Catba, de andere koploper in Hoofdklasse 1,  op zaterdag 4/1. Aan de  hand van het gepresteerde vandaag kunnen de coachen hun conclusies trekken om deze hoog aangeschreven partij in een gunstige opstelling en perspectief aan te vatten. Namelijk onze thuisreputatie staat op het spel en daar wil Rijko zomaar niet onderuit!                           
Als opener mochten ons reserve team het opnemen tegen opponent Meeuwen reserve. Een blij weerzien binnenst de lijnen van Nona Luyckx en Anne Kums, die kwetsuur vrij weer aan de slag kunnen. Meeuwen pakte ons in kruissnelheid meteen in, de 0-4 stond sneller op het bord dan dat ik kon noteren. Tim zet daarop een vrije worp om. Dat Meeuwen over een dameskwartet beschikt dat de korf wist hangen kan niet ontkent. Zij mochten in opdracht hun kans gaan, heren speelden in functie van, zodat men aan de rust reeds een 6-15 stand kon optekenen, waarvan 7 korven van hun dames. Nathan 2x, Dorthe, Eef en Tim zorgden voor de tegentreffers. Hun honger bleek na de pauze nog niet gestild, dat bleek uit het knappe spel dat ze etaleerden op onze Rijko vloer. Met lange aanvallen werkte men aan een hoog shotpercentage af. Wij stonden erbij en keken ernaar, de eindstand 13-31 spreekt boekdelen. Weerom blonken hun dames uit op gebied van afwerking, nl. 8 korven extra. Onze tegenprestatie werd geleverd door Tokke, Eef 2x, Glenn 2x, Dorthe en Nathan op stip. Zou Meeuwen 1 ook zo sterk en stevig hun korfbalkwaliteiten kunnen tonen? We waren benieuwd. Doch Rijko had goed opgelet tijdens de voorafgaande wedstrijd en liep niet in dezelfde val. Toch waren het hier eveneens de dames die gedurende de 1ste helft de lakens mochten uitdelen. Zij hadden er al 7 binnen geprikt alvorens een Meeuwen heer er ééntje lukte, 5-8. Toch was Rijko’s weerwerk meer dan meeloperij, neen er werd een stevige repliek gegeven, meer dan Meeuwen lief was. Nick, Ben met spectaculaire inloop, Jesse, Axelle en nogmaals Ben korfden de 5 tegendoelpunten. Onzen Ben was in topvorm wat betreft het scoren en maakte er voor de pauze nog eens 3, zodat de stand zeer mild op 10-12 kwam te staan. Sander en Axelle op stip waren de andere afwerkers van dienst. Dorthe bracht ons direct naderbij na het water, doch lang konden we hiervan niet genieten, waarop Meeuwen even doorduwde naar 11-14. Cedric en Tim maken de 13-15. Meeuwen schakelt over op lange aanvallen en die brengen op, 13-17. Uitgeteld zijn we niet, Ben 2x, Tim 1x + 1 stip en Nathan knallen de aansluiting binnen, 18-18. Meeuwen voelt nattigheid en brengt wissels door één van hun schotvaardigste dames in het spel te betrekken. Zij scoort onmiddellijk 2x en een stip besluit deze genietvolle en overheerlijke partij 18-21. Dat we niet al te veel onder lagen tegenover dit Meeuwen voorspelt dat we klaar staan om Catba te ontvangen en ook hier met open vizier de strijd aan te gaan.                                                                                                  
Oefenpartij U14 op maandag 30/12 : U14 B – U14 A : 2-7   Een knappe partij op gebied van stevig weerwerk tegenover de A’s, tijdens de 1ste helft. Die werd afgefloten met slechts een 1-2 tussenstand. Na de rust en de peptalk ging het tempo langs A zijde de hoogte in en dat resulteerde in een andere aanpak, zodat de B’s hier gevoelig moesten passen. Overdonderd werden zij wel niet, daarvoor zouden de A’s meer moeten laten zien. Rustig ballend over lang uitgesponnen balwisselingen en beredeneerder spel brachten soelaas, dat zich uitdrukte in de eindstand, 2-7.                                                                                         

Eugeen

GEZOCHT : JEUGDCOÖRDINATOR RIJKO KORFBAL (M/V)

Rijko uit Rijkevorsel is een korfbalvereniging met ruim 350 leden, waarvan 200 jeugdleden.
Onze club is opgericht in 1990 en biedt jong en oud de mogelijkheid tot het spelen van Wedstrijdkorfbal, breedtekorfbal en recreatief korfbal.

De thuiswedstrijden tijdens de veldcompetitie spelen we op sportpark ‘De Sonsheide’ waar we de beschikking hebben over drie kunstgrasvelden. In zaal spelen we in sporthal De Valk.

Ons 1ste team speelt in zowel de veld- als zaalcompetitie in hoofdklasse 1.

Onze jeugdselectieteams spelen op nationaal niveau in hun leeftijdsklasse. De andere teams spelen hun competitie in de breedtesport. Ook recreatief korfballen is mogelijk bij de gezellige recreantengroep.

Naast de korfbalactiviteiten worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen. Denk hierbij aan de jeugdstage, de jaarlijkse quiz, spaghettifeest, eetfestijn, kubbtornooi, aprilvis -en aardbeientornooi, koppeltornooi…. . Deze activiteiten zijn erg belangrijk voor ons verenigingsgevoel en zorgen voor meer verbondenheid met elkaar.

Om onze sportieve uitbouw te versterken zijn we op zoek naar een jeugdcoördinator.

Jouw eigenschappen :

 • Passie voor modern korfbal
 • Positief ingesteld
 • Goed in ondersteunen en begeleiden, niet onderwijzen
 • Laten zien hoe het kan, niet hoe het moet
 • Willen werken aan de optimale ontwikkeling van spelers en trainers

Jeugdcoördinator kan je zien als een schil omheen de totale opleiding

Jouw takenpakket :

 • Opstellen en uitwerken opleidingsplan jeugd (2020 – 2026) met aandacht voor missie/visie Rijko korfbal
 • Zorgen dat ieder jeugdteam beschikt over een trainer/coach
 • Begeleiden en ondersteunen jeugdtrainers bij het uitvoeren van het opleidingsplan en het ‘POSITIEF COACHEN’
 • Trimestrieel verslaggeving van de vooropgestelde doelen
 • Evaluatie van spelers in samenspraak met de jeugdtrainers
 • Organiseert jeugdtrainersvergaderingen/opleidingen (3/jaar) en zit deze voor
 • Signaleert de diverse opleidingen bij de jeugdtrainers
 • Stimuleren van jeugdtrainers tot het volgen van cursussen georganiseerd door KKA, KBKB, Sport Vlaanderen,….
 • Afgevaardigde KKA als sportief verantwoordelijke Rijko
 • Intern en extern 1ste aanspreekpunt voor alle jeugdzaken

Wat zijn Rijko’s troeven en waar gaan we voor :

Rijko is een vereniging met een heldere visie. Deze visie is bekend bij al onze leden en alles wat we doen en willen doen, komt voort vanuit deze visie.

 • We willen tot de grootste, gezelligste en mooiste korfbalclubs van België behoren.
 • Wij spelen in alle leeftijdscategorieën op het hoogste niveau en ons kernteam behoort tegen 2026 structureel tot de top van de promoleague met 90% eigen opgeleide jeugdspelers
 • De focus bij de jeugd ligt op plezier voor iedereen in het spel, het trainen én talentontwikkeling t.b.v. doorstroming naar de kernteams
 • Wij hebben een professionele accommodatie, waar onze leden in een veilige en gezellige omgeving kunnen sporten en verblijven.
 • Wij blijven een laagdrempelige en moderne vereniging, gedragen door ons allemaal: de vrijwilligers.
 • Wij zijn een (financieel) gezonde club met een transparant beleid.
 • Wij streven ernaar om meer activiteiten aan te bieden dan korfbal alleen: we doen ons best om bij te dragen aan een gezonde samenleving in Rijkevorsel en omstreken.

Ben jij de persoon die we zoeken? Aarzel niet en verstuur je motivatie aan rijko@korfbal.be!

Respect
Wedstrijden
Twitter

Foto's
Volgende evenementen
Volg ons op Facebook

KC Rijko    |    Kruispad 4   |   2310 Rijkevorsel   |   rijko@korfbal.be

© 2019, website powered by Twizzit.com