Geen turnles meer op school, de sportclub dicht, dan maar hele dagen op de IPad en gamen à volonté. De opeenvolgende lockdowns hakken stevig in op de fysieke conditie van onze tieners. Minder dan één op de tien beweegt nog voldoende en dat baart de verscheidene experten zorgen. De 12 tot 18 jarigen gaan er fysiek het felst op achteruit door de beperkingen waar we al maanden mee leven. Bij kleine kinderen is de impact wel beperkt. Zij kunnen/mogen nog spelen en sporten op school en in hun respectievelijke clubs. Maar tieners liggen effectief stil, zij kunnen niet naar hun sportclub en op school zijn de lessen L.O. fel verminderd omdat ze afstandsonderwijs volgen. En het was al niet veel soeps bij de tieners dat bewegen. Amper 15% van hen haalde voor de coronacrisis de norm van wat je normaal per dag moet halen aan beweging. De norm ligt op zestig minuten per dag matig of intensief bewegen, maar is nu helemaal onhaalbaar voor zowat alle tieners. 


In het buitenland heeft men er statistieken over, eveneens in dalende lijn. Hoe erg het bij ons gesteld is, is niet correct becijferd. Het probleem zit hier onder de radar, maar de cijfers zijn alvast ook hier niet bemoedigend, naar schatting onder de 10%. Bijgevolg, negen op de tien bewegen dus te weinig. Oorzaken zijn niet al te ver te zoeken, op de middelbare scholen zijn de reguliere turnlessen een zeldzaamheid geworden. In vele scholen van het gemeenschaps onderwijs zijn de sportzalen veelal eigendom van de stad en het gemeentebestuur sluit die af voor iedereen. Buiten turnlessen houden, dat mag nog, al is dat niet evident in de winter. Binnen moet het sporten contactloos en laag intensief zijn, wat blijft alsnog over, Yoga en les in EHBO bijvoorbeeld? Wat zijn de gevolgen van die weggevallen lessen? In het 1ste  en 2de middelbaar hebben leerlingen nog vier jaar om dit euvel recht te trekken. Wat ze nu verloren hebben, dat valt nog wel mee, maar de 5de en 6de jaars zullen veel leerdoelen niet halen. Is dat erg? Natuurlijk, pakweg correct kunnen zwemmen, dat is een belangrijke competentie. In de middelbare schooljaren leg je immers de basis van een gezond en sportief leven later. Dus natuurlijk zit daar een probleem. De groepssporten starten niet meer, vooral omdat na schooltijd alles stilligt. Volgens Sport Vlaanderen tellen de Vlaamse sportclubs zo’n tweehonderdduizend leden die tussen de 13 en 18 jaar zijn. Slechts een kleine fractie van hen traint nog. Buiten mag weliswaar nog worden getraind in groepjes van maximaal vier, maar lang niet alle clubs doen dat. Basketball Vlaanderen liet al weten dat de competitie dit seizoen niet heropgestart wordt en nu ook bij Voetbal Vlaanderen lijkt het dezelfde richting uit te gaan. Wie volgt?? Dan komen we stilaan naar de zomer toe en zullen tieners meer dan een jaar niet meer normaal hebben gesport. De tienerjaren zijn sowieso al de jaren waar veel uitval is bij sport clubs, omdat er veel andere interesses en bezigheden zijn. Veel van deze tieners zullen na deze maanden lockdown zeggen : “Ik heb het niet gemist, waarom zou ik nog terugkomen en heropstarten? Dit wordt een enorme opgave, vooral omdat bepaalde sportclubs nu al dreigen dat ze het lidgeld straks optrekken omdat ze anders de coronacrisis financieel niet te boven komen. Die extra drempel zou echt nefast zijn. Daar moet de overheid desnoods in tussenkomen. Vlaams minister van Sport, Ben Weyts zegt dat er dit najaar een specifieke campagne komt om te vermijden dat veel jongeren afhaken in de sportclubs. Vooral bij jongens tussen de 13 en 15 jaar is de uitval groot en er komt ook een extra focus naar de meisjes toe. We moeten iedereen blijven motiveren om te blijven sporten. Zeker en voornamelijk voor al die jongeren, waar we van weten dat ze hard getroffen werden door de huidige lockdown maatregelen. Dagelijks het laatste nieuws desaangaande opvolgen is nu wel een must om op de hoogte te blijven van de verdere evolutie betreffende het gevoerde sportbeleid. Biedt deze jeugd alsnog een perspectief waar ze nu gebrek aan hebben!!

Samengevat uit een artikel van Tom Le Bacq uit GVA door Eugeen.