Op vrijdagavond onder het gesternte van de KKA (Kempische Korfbal Academie) beleefden we op Rijko een 1 ste Topavond. Niet minder dan 44 jeugdteams uit de regio Kempen stonden paraat om onze kunstgrasvelden in te spelen. Het werd een wervelende bedoening waar menig jeugdig talent hun korfbalgaven lieten bewonderen. Knap programma ingeleid door preses Karel Bastiaensen met vooreerst een aantal ingekorte wedstrijden en nadien twee galapartijen van U16 en U19.
Zaterdag 31 augustus, dat moest de knaller worden van dit driedaagse evenement. Vooraf
aan de officiële inhuldiging kon men zich vergapen aan een shoot-tornooi ofte een duo
tornooi tussen 2 palen. De 73 ingeschreven duo’s maakten er een nooit geziene bedoening van, weerom prachtig georganiseerd en geleidt door Rudi, Pieter en Ruud. De winnaars in de verscheidene categorieën mochten achteraf fier prijken met hun behaalde trofee. Een BBQ met 190 aanwezige smulpapen leidde de officiële inhuldiging in. Eindelijk was het zover, een zucht van verlichting werd er geslaakt. Achter de schermen werd er voorafgaand nog duchtig gearbeid om alles in orde te krijgen, het mag gezegd en geroemd men verzette inderdaad nog bergen werk rond de terreinen en op enkele schoonheidsfoutjes na, die zo snel mogelijk zullen worden weggewerkt, mag het resultaat meer dan gezien worden. Het resultaat zorgt er voor dat we nu een accommodatie hebben waar iedereen binnenst Rijko fier en trots mag op zijn. Drie kunstgrasvelden om U tegen te zeggen geven voortaan een heerlijk gevoel om op te lopen en onze korfbalsport te beoefenen. Nu nog de fantastische veldverlichting plaatsen en het plaatje is volledig ingekleurd. Volgt dan een verrassing van formaat door de bekendmaking dat de terreinen voortaan de naam “Evert Ten Apel” zullen dragen. Een saga die voortleeft in de schuilnaam van de rubriekschrijver “Man langs de lijn”, waarvoor mijn oprechte dank. De enorme investering danken we aan de hulp van vele die Rijko een warm hart toedragen. De samenwerking, gemeente, Zwarte Leeuw en in grote mate onze Rijko korfbalclub zelve, alles samen opgeteld, heeft ons geen windeieren gelegd. Eveneens een pluim voor het huidig bestuur dat een zeer economisch beleid voerde en nog steeds het evenwicht houdt tussen in en uitgaven. De Galawedstrijd tussen de kern van Rijko en DSC
(Eindhoven) moest deze zeer geanimeerde dag afronden. Het reserveteam mocht de opener voor zich nemen gevolg door onze Rijko fanions. We zijn weliswaar nog steeds zoekende naar de juiste samenstelling van het 1 ste team. We zagen enorme vooruitgang en lichtpunten tijden de 1 ste helft, waar we gretig meegingen met DSC en zelfs enkele keren op voorsprong kwamen. Echter in de 2 de helft raken we de controle kwijt, we vonden de juiste momenten
en de juiste vrijgespeelde mensen niet meer. Daarvan profiteerde DSC optimaal om het tij te doen keren in hun voordeel, eindstand 16-24. Het oogt reeds beter en beter, doch de zon breekt nog niet volledig door!
Zondag sluiten we deze evenementen driedaagse af met een jolige fun-shooting, gebaseerd op een spel met pijl en boog, waar men zoals bij het kleiduifschieten afgeschoten vliegende schijven tracht te raken. Zeer plezierig, helaas met iets minder gegadigde deelnemers aan de start. Slotconclusie : het doet mij en de gehele Rijko club enorme deugd dat we op deze drie dagen mochten rekenen op een geweldige opkomst van onze supporters en familieaanhang.
We werken verder onder het motto : Make en Keep Rijko Great.

Eugeen