Wat een rare titel is dit, zal je je afvragen? De laatste kroon van deze tiara is nu een feit, de
kunstgrasvelden liggen er geweldig bij! In een tijdspanne van 7 jaar heeft een dynamisch
bestuur dit op wonderlijke wijze gerealiseerd. Vooreerst konden we het pronkstuk van onze
club inhuldigen, namelijk een prachtige eigen kantine en in bijlage de uitgebreide korfbal
accommodatie. Iedereen leek op dat moment echt verbluft! Maar we zijn niet op onze
lauweren gaan rusten, intussen zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst om eigen energie
op te wekken. Hoogtepunt nummer twee het steeds stijgende ledenaantal dat in een forse
ruk naar plus minus 300 spelende leden is gegaan, waardoor we in de top drie van grootste
korfbalverenigingen van België staan. En nu de kroon op het werk gezet, plannen die sedert
2017 tot nauwkeurig planmatig tot ontwikkeling zijn gebracht, de kunstgrasvelden, die een
waauw gevoel aan menig korfballer zullen ontlokken. Allemaal met eigen middelen en dito
krachtlijnen uitgewerkt. Niet vergeten een dankwoord aan onze diverse sponsors om dit
project mede te financieren. Het is een waarheid als een koe dat je de finish niet kan
bereiken zonder eerst de race te rennen en zie dat hebben we zonder stilzitten en bluf toch
netjes voor mekaar. Het oogt nu allemaal grandioos en uitdagend, want Rijko heeft nu meer
toekomst dan verleden, maar met de kennis van het verleden kunnen we betere keuzes
maken toekomstgericht. Het is de ironie van het lot dat nogal wat zaken pas echt duidelijk
worden na de jaren praktische ervaring. Proficiat!!!

Eugeen